Deskripsi Pakaian Adat Jawa Dalam Bahasa Jawa

  • admin
  • Dec 05, 2022

Pakaian Kejawen adalah nama lain dari pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakat Jawa. Bagi orang Jawa, busana ini melambangkan filosofi tertentu. Seperti ajaran Jawa, pakaian adat Jawa mengandung nasihat yang tersirat. Deskripsi Pakaian Adat Jawa Dalam Bahasa Jawa, ada pelajaran tentang bagaimana hidup damai dalam pakaian ini, pelajaran yang berkaitan dengan tugas sehari-hari, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dan pencipta. Pria dan wanita berpakaian berbeda di Jawa, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Deskripsi Pakaian Adat Jawa Dalam Bahasa Jawa
Deskripsi Pakaian Adat Jawa Dalam Bahasa Jawa Foto: pexels.com/@ditta-alfianto-245054498/

Nama Busana Adat Jawa Untuk Pria dan Wanita

PriaWanita
BlangkonUngkel atau sanggul
Klambi/ RasukanKebayak
Sabuk utawa stagenKemben utawa semekan
Epek lan timangJarik utawa nyamping
Wangkingan utawa KerisStagen
Nyamping utawa jarikCundhuk Mentul
SelopCanelo utawa selop

Deskripsi Blangkon Dalam Bahasa Jawa

Blangkon iku tutup sirah. Basa ngoko Udheng yaiku iket. Disebut blangkon amarga praktis, mung nganggo. Jeneng liya dhestar (krama dasar). Blangkon digawe saka kain batik pesagi, banjur dilempit lan ditata supaya susunane padha, banjur dijahit miturut ukuran sirahe sing nganggo. Saiki, blangkon bisa dituku ing toko miturut kapentingan sing tuku.

Ing jaman rumiyin, blangkon dipun ubengi, tegesipun iket ingkang jembaripun taplak meja, ubed-bunder ing sirah. Sawise presisi, pucuk iket loro kasebut diikat ing mburi sirah ngisor. Yen ora digunakake, banjur dirilis maneh.

Cara nganggo Udheng kudu pas, ora kena miring ngiwa utawa malah nengen, kira-kira ukurane wiron lan alis sak driji.

Filosofi Udheng asale saka iket sing kudu kenceng, kenceng, ora kendor. Intine manungsa iku ora gampang gonjang-ganjing, tekad kudu kuwat ing macem-macem kahanan.

Jinise blangkon kalebu blangkon Sala sing ora nganggo mondholan (trepes), blangkon Yogya duwe mondholan, blangkon Kedu, blangkon Banyumas, blangkon Sundha, digawe saka bathik sing ora nganggo mondholan (padha karo blangkon Sala).

Materi menarik lainnya: Tulisan Arab Astaghfirullah Hal Adzim Min Kulli Dzanbin Adzim

Deskripsi Klambi/ Rasukan Dalam Bahasa Jawa

Adhedhasar wujude, sandhangan Jawa ana 2, yaiku atela lan beskap. Nanging, ana sawetara jinis modifikasi liyane.

  • Atela awujud jas katutup. Wiwit saka gulu nganti ngisor ditutupi. Tombol kasebut ana ing tengah lan biasane ana 5. Punggung atela bengkok (bolong-bolong) kanggo nglebokake keris.
  • Beskap uga awujud jaket. Gulu ditutup kanthi tombol ing tengah. Dodo mudhun ditutup nganggo kain sing nyabrang ing sisih kiwa miring mudhun. Ana 5 tombol total. Bedane karo sawise, posisi tombol mbentuk huruf v. Beskap nduweni jinis landung lan growong (lubang mburi).
  • Sikepan utawa rompi. Busana iki digunakake minangka rompi. Wis tombol nanging ora kancing. Yen sampeyan nggunakake iki, mesthi katon tengah.
  • Langenharjan sing padha karo tuksedo. Jumlah kancing 1 wiji. Punggung dibolongi kanggo masang keris. Ing njerone nganggo klambi lengen dawa.
  • Taqwa utawa surjan. Klambi jinis iki biasane kebak kembang warna-warni, kadhangkala ana ing wangun striations.

Deskripsi Stagen Dalam Bahasa Jawa

Stagen minangka piranti kanggo naleni sendi driji ing awak, supaya ora kenthel lan tiba. Bahan stagen digawe saka kain tenunan sing kandel kanthi dawa 2-4 meter. Werna werna-werna, ana ireng, putih, ijo. Werna ora penting amarga bakal ditutupi sabuk, mula ora katon saka njaba.

Stagen nduweni filosofi supaya jejeg, sopan lan jejeg lakune. Dawa panggung tegese wong Jawa kudu dawa usus, sabar ngadhepi pacoban kang ana.

Deskripsi Sabuk / Lontong Dalam Bahasa Jawa

Kajaba iku, sabuk uga kanggo nglebokake keris. Dadi, ing mburi beskap sengaja digawe bolongan kanggo nggampangake pangguna nglebokake keris. Sabuk ing sandhangan adat Jawa, beda karo sabuk/sabuk modern.
Sabuk iki minangka tutup panggung. Dadi, sakwise stagen kenceng, dicekel/dicekel maneh nganggo sabuk supaya stagen ora katon.

Sabuk sarta cakrikipun wonten 3, inggih menika 1) sabuk cindhe; 2) anyaman sabuk; lan 3) sabuk pewarna.

Filosofi sabuk iku samubarang ora kena. Kabeh kudu ana asile. Manungsa kudu sregep nyambut gawe, mbengkongake pikirane (ubed) supaya karyane bisa membuahkan hasil.

Deskripsi Epek dan Timang Dalam Bahasa Jawa

Pucuking epek diwènèhi klelep utawa klelep minangka panyangga lan leep supaya epek sing isih ana ora nggantung. Timang (gesper) lan lerep biasane digawe saka kuningan sing dihiasi ukiran. Kanggo sawetara wong, timang dihias nganggo inten, inten lan malah permata.

Sing diarani epek yaiku sabuk modern saka kain beludru, ambane watara 5 cm lan dawane ± 120-150 cm. Saliyane buludru, epek uga digawe saka wulu jaran.

Tipe epek
Epek ana 3 jinis yaiku 1) epek polos, ora ana hiasan babar pisan; 2) sulaman epek sing dijahit kanthi maneka warna motif ombak walang utawa banyu utawa motif kembang kayata godhong pakis; 3) rambute epek digawe saka rambut jaran ireng.

Filosofi saka Epek lan Timang yaiku minangka manungsa kudu bisa njupuk (epek) kabeh, saka kawruh utawa pengalaman, banjur kita (timbang), milih endi sing pas kanggo kita. Timang tegese tataran saringan, mula ora ana sangsi (kanti wong samang).

Deskripsi Sinjang utawa Jarik Dalam Bahasa Jawa

Sinjang iku basa krama saka jarik, jarit utawa sewek (Jawa Timur). Basa krama inggil nyaamping. Sinjang ya iku kain bathik dawa kang dianggo mbungkus awak, nutupi weteng nganti tekan tungkak.

Kain bathik ingkang dipunginakaken kangge jarik menika minangka asil budidaya para leluhur ingkang sampun turun temurun dening para leluhur. Saliyane motif sing ruwet lan apik, bathik iki diprodhuksi kanthi sabar, telaten, lan akeh proses.

Filosofi sinjang asale saka jarik, tegese mung serius, yaiku ora meri utawa sengit marang liyan. Apa sing kita duwe kudu kita syukuri. Yen kita duwe masalah karo wong liya, kita kudu ngrampungake kanthi apik utawa minangka kulawarga.

Deskripsi Keris / dhuwung / wangkingan Dalam Bahasa Jawa

Keris mujudake gaman tumrap wong Jawa kang luhur budine. Disebut mulya amarga ora ana barang sing bisa nandhingi. Wiwit saka manufaktur sing kudu ati-ati, rumit, kebak akurasi, sabar lan tentrem atine.

Filosofi Keris

Filosofi keris yaiku nalika nyembah marang Gusti, manungsa kudu ngalahake godaan Iblis sing ngganggu manungsa nalika arep nindakake kabecikan.

Deskripsi Canela utawa sandal Dalam Bahasa Jawa

Filosofi Canelo minangka simbol nyembah marang Gusti kanthi cara alami. Canela kalebu sandhangan adat Jawa kanggo alas kaki. Canela bisa digawe saka kulit kewan utawa bahan sintetis. Canela digunakake kanggo nutup driji sikil, nalika mburi tumit katon.

Related Post :